Kategória: A Helyi Tanács határozatai

2018

2018.03.29

 1. Az ülésvezető megválasztása a Helyi Tanácsba a márciusi rendes ülésre vonatkozóan.
 2. A 2018.03.29-es Helyi Tanácsi ülés napirendi pontjainak elfogadása.
 3. Határozat a Margitta munícipium Köz- és magántulajdonának gazdálkodásával és leltárával kapcsolatos jelentéséről készült beszámoló és magán jellegű tulajdonok 2017-es listájának aktualizálásáról.
 4. Határozat, amely jóváhagyja a jogi személyiséggel rendelkező romániai egyesületek és alapítványok ideiglenes együttműködését, a Margitta munícipium szociális létesítményeit létrehozó és kezelő, Margitta Caritas Catolica, Elim Keresztény Alapítvány, Remény a változásra nevű alapítványokra vonatkozóan a 2018-as évre.
 5. A Bogyoszlói Területrendezési Terv reaktualizálása és a Helyi Területrendezési Szabályzat elfogadására vonatkozó dokumentáció jóváhagyása.
 6. A 153,69 hektár erdőterület gazdálkodására való kiadására vonatkozó határozat, amely a Bihar megyei Erdészeti Igazgatósághoz tartozó és a Margittai Erdészetnek a 2003.03.17/9-es iktatószámmal regisztrált Birtoklevélben van feltüntetve.
 7. A vallási felekezetek pénzügyi támogatására vonatkozó határozat, amely Margitta területi adminisztrációs egységének hatáskörébe tartozik.
 8. A Margitta tulajdonában lévő, Crinului utcán található két kereskedelmi célra bérbeadható földterület célszerűségi tanulmány versenytárgyalási előírásának elfogadása.
 9. A humán erőforrással, az anyagi és finanszírozási keretekkel rendelkező biztosítási terv elfogadása, mely a sürgősségi helyzetek megoldására szolgál.
 10. Határozat a Margittai munícipiumi Kórház létszámkeret módosításáról, a 2018-as évre, a sürgősségi helyzetek megoldásának céljából.
 11. A Vízellátás, szennyvíz és szemét szállítással foglalkozó Szolgálat 2018-as évre vonatkozó költségvetésének elfogadása.
 12. A Margittai munícipiumi Kultúrotthon szervezési szabályzatának elfogadása.
 13. A víz és szennyvízelvezetési díjak emelésére vonatkozó határozat, amelyek a Víz, szennyvízelvezetési és köztisztasági szolgálat ígénybevevőire vonatkoznak.

2018.11.29.

 1. Rendelet a Margittai Munícipium Helyi Tanácsának összehívására, rendhagyó ülésre, 2018.11.29-re, a Margittai munícipium Polgármesteri Hivatalának nagytermébe.
 2. Az ANL lakások kiutalási listájának elfogadása, amelyet 2018-ban bocsátottak ki és amelyet addig adnak ki, ameddig az új prioritási listák nem kerülnek elfogadásra a Helyi Tanács által.
 3. Határozat, a Margittai munícipium köz- és magántulajdonában levő területek és a területeken felépített garázsok és létesítmények elővételi jogát illetően azok tulajdonosának.
 4. Határozat a T. Vladimirescu utca, 178 szám alatti 794 m2-nyi területnek közvetlen eladását illetően, mely a 101873-as topó számmal és a 101873-as telekkönyvi számmal azonosítható, az ezen a területen épített létesítmény tulajdonosának, a SC. AGRILINC SRL-nek.
 5. Határozat a SC. Parc Balneomar SRL egy igazgatótanácsi tagjának a kiválasztási folyamatáról.
 6. Határozat a faanyag értékesítési módjáról a közvagyonú faállományból, Margitta adminisztratív területi egységéből.
 7. A 47/2017.03.30-as Helyi Tanácsi határozatnak elfogadása és kiegészítése, amely a személyzeti létszámkeret és a szervezési ábrát szabályozza a Margittai Munícipium polgármesterének szakapparátusában, a helyi közösségi szolgálatot illetően és az egyéb alárendelt egységeket illetően

2018.10.30

 1. A prioritási lista elfogadása a megüresedett szociális lakásokra vonatkozóan.
 2. Határozat amely a Margittai munícipium Helyi Tanácsának októbertől-decemberig terjedő időszakára az ülés elnökének megválasztásáról.
 3. A Margitta munícipium bevételeinek és kiadásainak, tehát költségvetésének kiigazítása a 2018-as évre.
 4. A 2553 négyzetméternyi terület a köztulajdonba vétele, amely a 104639-es kadaszterszámmal lett beazonosítva.
 5. A 2017.03.30/47-es számú Helyi Tanácsi határozat módosítása és kiegészítése, a Margittai munícipium szakapparátusának és a Helyi Nyilvántartási szolgálat egyéb alárendelt egységek testületi felépítését és személyi besorolását illetően.
 6. Határozat a Margittai Munícipiumi Pop Mircea Kórház szervezeti ábrájának és személyi besorolásának a módosításáról a 2018-as évre, amelyet a 15/2018.01.30-as számú határozat fogadott el.

123.Határozat egyes földterületek közvagyonba foglalásáról, valamint bizonyos kadaszterszámok létrehozásáról.

124.Határozat  a 138/2017.09.28-as Helyi Tanácsi határozat módosításáról, amely Margitta munícipium a Sustainable crossborder cooperation for citizens between Margitta and Berettyóúfalu(Cooperare reansfrontaliera sustenabila pentru cetateni intre municipiile Marghita si Berettyóújfalu) nevű projektben való jelentkezéséről és részvételének elfogadásáról szól, rövidítve CCC MB, és az önrésszel való hozzájárulásának elfogadásáról

 1. Határozat a Hősök Emlékművének restaurálásáról, az építkezési(intervenciós) munkálatok dokumentumainak engedélyezéséről és a beruházási célnak megfelelő technikai-gazdasági mutatók jóváhagyásáról.

2018.05.31

 1. A 2018.május 31-i ülés napirendi pontjainak elfogadása és az ezelőtti tanácsülés jegyzőkönyvének elfogadása.
 2. A víz és szennyvíz szolgálató vállalat könyvelési mérlegének elfogadására a 2017-es évre vonatkozóan.
 3. Az állam közterületéről és a Bihar megyei APIA központ adminisztrációjáról a Margitta területi közigazgatási egység közterületére történő átvétel iránti kérelem jóváhagyása és a második ingatlan Margitta Helyi Tanácsának birtokba vétele tekintetében.
 4. Az egységes román plébánia és a Margittai Görög Katólikus Egyház által közösen megállapított bérleti díj az 1179 négyzetméteres területű, 548-as telekkönyvi számú 582/2 –es topószámmal rendelkező területről, melyet a helyi önkormányzat használ, mint az agrár-élelmiszeri piac része.
 5. Határozat a Margitta munícipium köztulajdonában lévő, a 103444-es kadaszteri számmal rendelkező, 1091-es topószámmal ellátott, a Telekkönyvbe 104344-es számmal beiktatott újonnan létesített utcák elnevezését illetően.

65.A Margittai munícipium magán tulajdonában levő, a Calea Republicii utcán található 257 négyzetméternyi építmény nélküli ingatlanoknak, telkeknek a nyilvános liciten történő eladása.

 1. A Margitta belterületén található egyes területek jogi szabályozásáról és a kataszteri számok létrehozásáról.
 2. Az ANL lakások prioritási listájának elfogadása, amelyet a 2018-as évben adtak ki és amelyet ki fognak adni az új prioritási listák elfogadásáig.
 3. A szociális lakások prioritási listájának elfogadása, amelyet 2018-as évben adtak ki és amelyet ki fognak adni az új prioritási lista meghozatala előtt.
 4. Határozat bizonyos intézkedések jóváhagyására , amely Kardos Judit Julianna asszony és a polgármesteri hivatal között fennáló nézelteltérés orvoslására és annak barátságos úton való megoldásra szolgál, a 243/255/2016-os dossziét illetően.

2018.04.25

 1. Amely a Helyi Tanácsnak elnökének megválasztására vonatkozik a márciusi rendes ülésre.

48.Határozat a 2018.04.25-i soros ülés napirendi pontjainak és az azelőtti ülés jegyzőkönyvének elfogadásáról.

 1. A 2589/2018.04.16 számú szakjelentés elfogadása, amelyetet Ciupe Elena, a helyi közigazgatási irodavezető ad ki, a Margittai munícipium polgármesteri hivatal által elfogadott 2538/2018.04.16-os jelentés alapján.
 2. Határozat a 2018-as költségvetés kiigazításáról.
 3. Figyelembe véve az elutasítását az adók és illetékek ütemezésének és a hátramaradt helyi adókénak, amely a Margittai munícipium helyi költségvetéséhez tartoznak.
 4. Határozat a Mezőgazdasági osztály által megszabott illetéki díjak, a termelési tanusítvány és a mezőgazdasági termékekre vonatkozó forgalmazói engedélyek arának elfogadásáról.
 5. Határozat az Octavian Goga Kollégium 0-8 osztályos oktatási infrastruktúra technikai dokumentációnak, a projekt technikai részének és technikai-gazdasági mérőmutatók elfogadásáról, az intézmény rehabilitására, kiterjesztésére, felszerelésének céljából.
 6. A Nemzetközi Octavian Goga Kollégium 0-8 osztályos oktatási infrastruktúra rehabilitálását, kiterjesztését és felszerelését illető pályázat elfogadása és ezzel a pályázattal kapcsolatos kiadások jóváhagyása.

2018.06.06.

 1. A 2018.06.06-os azonnali tanácsülés napirendi pontjának elfogadására.
 2. A Pop Mircea munícipium kórház ambulánsára vonatkozó pályázatnak és az ezzel járó költségeknek az elfogadása.

2018.01.08

 1. Határozat a Margittai munícipium 2017.12.20/763-as számú határozatának a kiigazításáról, a 2017-es évi költségvetést tekintve.
 2. Határozat a Margittai munícipium Helyi Tanácsa elnökének megválasztásáról, a 2018. Január- március időszakra.
 3. Határozat a 320 négyzetméteres, 102270 kataszterszámmal, 102270 Telekkönyvi számmal azonosított, a Margittai munícipium magán tulajdonát képező, a Caragiale utca, 35-ös számon található földterület eladásáról, a SC Ravanar Trans Srl-nek.
 4. Határozat a helyi költségvetés 2017-es évre szóló helyi költségvetési deficit többlet végső lefedettségének jóváhagyásáról.
 5. Amely Margittai munícipium 2018. 01.08-ra rendkívüli ülésének napirendi pontjainak elfogadását .

2018.08.10.

 1. A Helyi Tanács 2018.08.10-i rendes ülés napirendi pontjainak és az azelőtti tanácsülés jegyzőkönyvének elfogadása.

96.A 2018-as évre vonatkozó költségvetés kiigazításának elfogadása.

 1. A Sc. Apa Canal Nord Vest SA-nak az aktualizált alapító okiratának elfogadása.
 2. Határozat a közvilágítás korszerűsítése Margitta munícipiumban, Bihar megyei pályázat elfogadásáról, a javasolt beruházás összefoglaló leírása, a Technikai-Gazdasági Dokumentáció( SF. Fázis) és a technikai-gazdasági mutatókra, valamint ezek mellékleteinek elfogadása.
 3. A 8/2015.01.29-as számú Helyi Tanácsi határozat módosítása és teljes átalakítása Margitta munícipium fejlődési stratégiájának elfogadásáról a 2014-2020-as periódusra.
 4. Az Octavian Goga Multifunkcionális oktatási központ nevű pályázatnak és az ezzel járó költségeknek az elfogadása.
 5. Az Octavian Goga multifunkcionális szabadidős központ című pályázatnak és az ezzel járó költségknek az elfogadása.
 6. Határozat a 311 négyzetméternyi terület direkt koncesszióba adásáról a Sc. Alamador Srl számára, a társaság bővítése céljából, valamint parkolóhelyek biztosítására.
 7. Határozat bizonyos belterületkinek közterületbe történő áthelyezéséről.
 8. Határozat a 125158-as cod Mysmis pályázat elfogadásáról, amelynek címe Iskolák építése, valamint a projekthez tartozó költségek és partnerségi viszony elfogadásáról
 9. A 132/2017.09.19-es határozat, 3. Cikkelyének módosítása és kiegészítése, amely Margitta munícipium hozzájárulását illeti, 2%-os önrésszel, a hosszan tartó fejlődés a hegyvidéki zónában, Bihar megyében, valamint az egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetősége és fejlesztése, orvosi sürgősségi beavatkozások esetén című integrált pályázatban.

2018.06.13

 1. A 2018.06.13 rendkívüli ülés napirendjlnek elfogadása.
 2. Határozat a munícipiumi Ion Munteanu könyvtár fejlesztéséről, az intervenciós munkálatok, a technikai-gazdasági mutatók ,a beruházások célkitűzésére, rehabilitálásra, modernizálásra s felszerelésre, melynek eredményeképpen egy kulturális-kikapcsolódó  központot hozzanak létre, egybekötve a központi park modernizálásával.
 3. Határozat kadaszterszámok létesítéséről Margitta munícipium belterületén, jogi szabályozást megkönnyítő intézkedések céljából.

2018.12.14

 1. Határozat Margitta munícipium helyi tanácsi ülés napirendi pontjainak az elfogadásáról és az ezelőtti tanácsi ülés jegyzőkönyvének elfogadásáról.
 2. Határozat a 2018-as évre vonatkozó költségvetés helyesbítését illetően.
 3. A Margittai munícipium köz és magánterületének használatára vonatkozó illetékek elfogadására a 2019-es évre.
 4. Határozat a Balneomar Parc C1-es épületének átalakításáról, az ehhez szükséges dokumentáció jóváhagyásáról
 5. Határozatpont a roma kisebbség befogadására vonatkozó tevékenységi tervnek és a helyi fejlesztési stratégiának az elfogadásáról a 2014-2020-as évre.

2018.11.16

 1. A 2018 november 16-i azonnali ülés napirendi pontjának elfogadása.
 2. A Bihar megye nyugati részén található víz és szennyvíz infrastruktúra fejlesztésére irányuló regionális pályázat támogatása és a pályázati dokumentáció elkészítése ‘’projekt finanszírozásának tekintetében’’, a 2014-2020-as periódusra.

2018.07.18

 1. Határozat a Margittai munícipium Helyi Tanácsa elnökének megválasztásáról a július-szeptember időszakra
 2. A 2018 Július 18-i rendes ülés napirendi pontjainak és az azelőtti ülés jegyzőkönyvének elfogadása.
 3. Határozat a 2018-as helyi költségvetés helyesbítéséről.
 4. Határozat 42,61 négyzetméternyi földterület koncesszióba adásának elfogadásáról, abból az épületből, mely a Margitta munícipium magán tulajdonát képezi, 64/2 topó számmal azonosítva, amely a régi katonaság épülete volt, az Eroilor utca, 9-es szám alatt, a Senioria Nyugdíjas Klubb számára.
 5. Határozat a gazdasági naplóba való bejegyzések helyzetéről a 2018 év első felében és a további bejegyzések elősegítéséről.
 6. Határozat Margitta munícipium városnapjainak megrendezéséről, valamint a partnerségi szerződés jóváhagyásáról Margitta munícipium és a Sc. Top Press Srl Nagyvárad között, a, 2018-as évre.
 7. Tájékoztató a súlyosan fogyatékosok személyi asszisztenseinek tevékenységéről 2018. Január- június időszakban.
 8. Határozat 698 négyzetémternyi terület direct koncesszióba adásáról, amely Margittán az I L Caragiale utca 35 szám alatt található, a Sc Ravanar Trans Srl-nek az építkezési anyagok raktárának kibővítése céljából, terület mely a következőképpen azonosítható: 262/4447 négyzetméternyi terület, 2248/1 c topószámmal és 6216-os Telekkönyvi számmal, valamint 436/14656 négyzetméternyi terület a 2257-es topó számmal és 6216-os Telekkönyvi számmal.
 9. Határozat az Eroilor utca 12-14 szám alatti ingatlan kadaszterszámainak létrehozásáról és jóváhagyásáról, a járóbeteg szakrendelő köztulajdonban lévő területére nézve.

2018.09.27

 1. Margitta munícipium Helyi Tanácsi képviselőjének kijelölése az Octavian Goga Nemzeti Kollégium adminisztrációs bizottságába, Ghiulai Ileana Camelia lemondását követően.
 2. Margitta munícipium 2018-as évi költésgvetésének kiigazítása.
 3. A Margittai munícipium helyi közigazgatási egységének hatáskörében levő, gazdátlan kutyák begyűjtéséről, nyilvántartásáról, kezeléséről szóló szabályzat és pályázati feltételek elfogadására.
 4. A Margitta munícipium tuljdonában a Crisan utca 1-es szám alatti ingatlanok nyilvános árverésen történő bérbeadása, irodák létesítése céljából.
 5. A 2015. 06.24-es Helyi Tanácsi határozat 1-es cikkének kiegészítése, az autó és mikrobusz megállók létesítését illetően, Margitta munícipium köz és magánterületén, és azok használatát illetően, azon személyekre vonatkozóan, akik menetrendszerű vagy nem menetrendszerű utakat szerveznek.
 6. Határozat a 120/2007-es Helyi Tanácsi határozat szerint a Sport és testnevelésre használt területek és sportlétesítmények adminisztratív szabályzatának a módosításáról, amely Margitta köz és magántulajdonához tartozik.
 7. Határozat a 2017. 11.29-es számú Helyi Tanácsi határozat módosításáról, amely a Bente Maria Sanda és Antal Kálmán-Antal Iulana által felajánlott adományozásról szól, a Kölcsey Ferenc közútra vonatkozóan, terület, amely 100546-os kadaszterszámmal és 100546-os Telekkönyvi számmal azonosítható.
 8. Határozat Margitta munícipium 125/2017.08.30-as határozata 2-es cikkének módosításáról, amely Margitta munícipium részvételét és jelentkezését képezi az ‘’Adminisztratív híd a román Magyar határmenti városok között’’elnevezésű pályázatban, és annak hozájárulását 1450 Euró értékben, amely 2%-os transzfinanszírozását jelent az elkönyvelt pályázatnak. (rövidítése ABBTROHU)

2018.12.27.

 1. Határozat a Margittai munícipium Helyi Tanács azonnali ülése napirendi pontjainak elfogadásáról.
 2. Határozat Margittai munícipium 2018-as évi költségvetésének kiegészítéséről.

 

2018.06.28

 1. A 2018.június 28. Rendes ülés napirendi pontjainak és az ezelőtti ülés jegyzőkönyvének elfogadása.
 2. A Margitta munícipiumban értékesítés céljából kiállított járművek szabályzatának elfogadása.
 3. Határozat Ternovan Partenie koncessziós jogának törlése elfogadásáról a 1807/9-es topó számról, a 103298-as Telekkönyvből( régi Telekkönyvi szám 5264), telek mely a Dankó Pista utcán található(a régi Campului utca), 33-as szám alatt, mindkét fél akaratából történt a visszamondás következményeként.
 4. A 2018-as évi helyi költségvetésből támogatásban részesülő kulturális pályázatok elfogadása és jóváhagyása.
 5. A Margitta magán tulajdonában levő 2,73 hektárnyi, 101873-as kadaszterszámmal és 101873-as telekkönyvi számmal rendelkező terület használati és építkezési jogának engedélyezése, a SC. Freedom Motion Srl számára, kinek képviselője Katona Leventek, egy kalandpark létrehozása céljából.

2019

Hot 3-09.01.2019 pentru aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare sursa A si sursa E a bugetului local pe 2018

Hot 4-30.01.2019 pentru aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din 30 01 2019 si a procesului verbal a sedintei anterioare

Hot 5-30.01.2019 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii lunare cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali pe 2019

Hot 6-30.01.2019 privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pt perioada iulie-decembrie 2018 (tovább…)

2016

Ianuarie

HCL 1/07.01.2016 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Marghita din 07.01. 2016

HCL 2/07.01.2016 pentru aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, sursa A, a bugetului local pe anul 2015 si acoperirea sectiunii de funcționare a bugetului local ,sursa E, pe anul 2016

HCL 3/07.01.2016 pentru modificarea statului de functii al Spitalului Municipal Dr. Pop Mircea Marghita aprobat prin HCL nr. 147/26.11.2015

HCL 4/07.01.2016 privind abrogarea HCL nr.126 din 12 octombrie 2015 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare operatorului regional S.C.APĂ CANAL BORȘ S.A. și abrogarea HCL nr.127 din 12 octombrie 2015 privind aprobarea unor măsuri administrative referitoare la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare operatorului regional SC APĂ CANAL BORŞ SA

HCL 5/26.01.2016 pentru aprobarea ordinei de zi   a ședinței ordinare a Consiliului Local din 26 ianuarie 2016   și aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare

HCL 6/26.01.2016 privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada iulie-decembrie 2015 (tovább…)

Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 primaria@marghita.ro
Webmaster