Categorie: Concursuri si examene

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de inspector I, grad profesional debutant în cadrul Primăriei municipiului Marghita, Biroul impozite și taxe locale, încasări și urmărire

             Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (mai mult…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului impozite și taxe locale, încasări și urmărire

angajarePrimăria municipiului Marghita, județul Bihor organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului impozite și taxe locale, încasări și urmărire.

Condiţii de participare:
Condiții generale: condiţiile prevăzute la art.54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare; (mai mult…)

Rezultatul probei scrise la examenul/concursul de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de inspector clasa I, grad profesional asistent în cadrul Primăriei municipiului Marghita – Biroul impozite și taxe locale, încasări și urmărire

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise: (mai mult…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de inspector I, grad profesional asistent în cadrul Primăriei municipiului Marghita, Biroul impozite și taxe locale, încasări și urmărire

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (mai mult…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

imagesÎn conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat –compartiment gospodărire, întreținere domeniu public și privat. (mai mult…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului impozite și taxe locale, încasări și urmărire

angajarePrimăria municipiului Marghita, județul Bihor organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului impozite și taxe locale, încasări și urmărire.

Condiţii de participare: (mai mult…)

Rezultatul interviului din cadrul examenului/concursului de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de inspector I, grad profesional asistent – Biroul buget-contabilitate, salarizare din cadrul Primăriei municipiului Marghita

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului: (mai mult…)

Rezultatul probei scrise la examenul/concursul de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de inspectorI, grad profesional asistent în cadrul Primăriei municipiului Marghita-Biroul buget-contabilitate, salarizare

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise: (mai mult…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de inspector I, grad profesional asistent în cadrul Primăriei municipiului Marghita

information1-300x300Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (mai mult…)

Rezultatul final la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat, treapta IV în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

angajareAvand in vedere prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului

contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.

Numele si

prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Rezultatul final

Functia de muncitor calificat, treapta IV in cadrul Biroului administrarea domeniului public si privat:

1

Adam Zoltan

58,00

82,00

70,00

Admis

 

Rezultatul interviului a concursului organizat în data de 27.06.2016 – interviu, pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat treapta IV în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

information1-300x300Având în vedere prevederile art. 15 lit. f) și g) și art.30 alin.(3) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului: (mai mult…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului buget-contabilitate, salarizare

angajarePrimăria municipiului Marghita, județul Bihor organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului buget-contabilitate, salarizare.

Condiţii de participare:
Condiții generale: condiţiile prevăzute la art.54 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; (mai mult…)

Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 22.06.2016- proba scrisă, pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat treapta IV în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

information1-300x300Având în vedere prevederile art. 15 lit. f) și g) și art.30 alin.(3) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise: (mai mult…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat, treapta IV în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

information1-300x300Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) și g) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (mai mult…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de muncitor calificat, treapta IV în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

angajareÎn conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, (mai mult…)

ANUNŢ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

siglaÎn conformitate cu prevederile art. 125 din HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primăria municipiului Marghita organizează examen/concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de art.65 din Legea nr.188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţia publică de execuţie de: (mai mult…)

Concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate II în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat-compartiment lucrări curente, reparații și servicii publice

7-2+proposed+master+plan+3dRezultat interviului din cadrul examenului/concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate II în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat-compartiment lucrări curente, reparații și servicii publice (mai mult…)

Concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul compartimentului achiziții publice.

angajare1.Condiţii de participare la concurs:

Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice: (mai mult…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate S, II în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat- compartiment lucrări curente, reparații și servicii publice

Screenshot-2015-12-05-03.43.54Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) și g) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din (mai mult…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată determinată, a funcției publice de execuție temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului impozite și taxe locale, încasări și urmărire

taxePrimăria municipiului Marghita, județul Bihor organizează concurs pentru ocuparea, pe durată determinată, a funcției publice de execuție temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului impozite și taxe locale, încasări și urmărire.

Condiţii de participare:

Condiții generale: condiţiile prevăzute la art.54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare; (mai mult…)

Rezultatul probei scrise la examenul/concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de referent treapta IA în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat din data de 15.03.2016

7-2+proposed+master+plan+3dAvând în vedere prevederile art. 15 lit. f) și g) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor (mai mult…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului vacant de referent, treapta IA în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

angajareAvând în vedere prevederile art. 15 lit. a) și g) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (mai mult…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate S, II în cadrul Biroului administrarea domeniului public şi privat şi transport public local –compartiment lucrări curente, reparaţii şi servicii publice.

angajarePrimăria municipiului Marghita organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate S, II în cadrul Biroului administrarea domeniului public şi privat şi transport public local –compartiment lucrări curente, reparaţii şi servicii publice. (mai mult…)

REZULTATUL FINAL al examenului/concursului de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de consilier juridic I, grad profesional superior în cadrul Primăriei municipiului Marghita – compartiment juridic

lexAvând în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale: (mai mult…)

Anunt concurs pentru ocuparea postului de referent, treapta IA în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

angajareÎn conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita, str. C.Republicii nr.1, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de: (mai mult…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de consilier juridic I, grad profesional princial în cadrul Primăriei municipiului Marghita

angajare Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (mai mult…)

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect-şef al municipiului Marghita, judeţul Bihor

semntourismTip concurs: Recrutare pe functie de conducere
Data de sustinere a probei scrise: 23.10.2015, ora 10:00


In cadrul concursului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC

Data de sustinere a probei suplimentare: 23.10.2015, ora 09:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: Bucuresti, sediul ANFP

(mai mult…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de inspector I, grad profesional asistent în cadrul Primăriei municipiului Marghita

angajareAvând în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (mai mult…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului buget-contabilitate, salarizare.

angajarePrimăria municipiului Marghita, județul Bihor organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului buget-contabilitate, salarizare.

Condiţii de participare: (mai mult…)

Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 primaria@marghita.ro
Webmaster