Categorie: Buget si Executie Bugetara

Program cu publicul casierie

Luni-Joi: 08.30-14.30

   Vineri: 08.30-13.30

Plati Casierie:
– Alocatii nou nascuti;
– Ajutor lemne;
– Ajutor social;
– Ajutor de urgenta;
– Sprijin casatorie;
etc.

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole ºi paragrafe pe anul 2008. Descarcati aici

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole ºi paragrafe pe anul 2009. Descarcati aici

Darea de seama pe 2011 descarcati aici

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe pe anul 2012. Descarcati aici

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe pe anul 2013. Descarcati aici

Dare de seama anuala pe anul 2012

Dare de seama pe trimestrul I 2013

Dare de seama anuala 2013

Bugetul initial pe anul 2014

Dare de seama anuala incheiata la 31-12-2014

Bani

Proiectul de buget local pe anul 2016

bugetlocalIn conformitate cu art. 39 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată , Primăria Municipiului Marghita supune spre dezbatere publică Proiectul de buget local pe anul 2016, în limitele sumelor de care dispune la momentul afişării. (mai mult…)

Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 primaria@marghita.ro
Webmaster