Categorie: Fonduri nerambursabile

FINANTARE NERAMBURSABILA

fondurinerambursabile2014

2017

2016

ANUNȚ DE PARTICIPARE La selecția publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Marghita în anul 2016-sesiunile I și a II-a (mai mult…)

Raport cu privire la programele finanțate, beneficiarii și rezultatele contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Marghita pe anul 2015

fondurinerambursabile2014în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax, și/sau adresa de e-mail ale persoane de contact: UAT Marghita, cod (mai mult…)

COMUNICAT cu privire la rezultatul final al sesiunii de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Marghita pe anul 2016, în baza Legii nr. 350/2005

fondurinerambursabile2014În perioada 14-18 martie 2016 a avut loc sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Marghita, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general. (mai mult…)

Activitati, comunicate si proiecte in 2015

Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 primaria@marghita.ro
Webmaster