Categorie: Fonduri nerambursabile

Anunț de atribuire a contractului de finanțare nerambursabilă încheiat între municipiul Marghita și beneficiarul de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Marghita pentru anul 2018, în domeniul cultură, conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general

Ca urmare a participării la sesiunea a II-a  de selecție publică a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Marghita pentru anul 2018, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Marghita nr. 80 din 28.06.2018 privind aprobarea proiectelor culturale ce vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2018, în conformitate cu Hotărârea nr.19/26.02.2018 și cu Hotărârea nr. 35/25.04.2013,  se va atribui contract de finanțare nerambursabila următorilor beneficiari: (mai mult…)

COMUNICAT cu privire la rezultatul final al sesiunii a II-a de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Marghita pe anul 2018, în baza Legii nr. 350/2005

În perioada 04-08 iunie 2018 a avut loc sesiunea a II-a de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Marghita, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general.       (mai mult…)

Anunț de atribuire a contractului de finanțare nerambursabilă încheiat între municipiul Marghita și beneficiarul de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Marghita pentru anul 2018, în domeniul cultură, conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general

Ca urmare a participării la sesiunea I  de selecție publică a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Marghita pentru anul 2018, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Marghita nr.  63 din 31.05.2018 privind aprobarea proiectelor culturale și sportive ce vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2018, în conformitate cu Hotărârea nr.19/26.02.2018, și cu Hotărârea nr. 35/25.04.2013,  se va atribui contract de finanțare nerambursabila următorilor beneficiari: (mai mult…)

COMUNICAT cu privire la rezultatul final al sesiunii de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Marghita pe anul 2018, în baza Legii nr. 350/2005

În perioada 12-18 aprilie 2018 a avut loc sesiunea I de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Marghita, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general. (mai mult…)

PROGRAMUL ANUAL Pentru acordarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Marghita pe anul 2018, pentru activități nonprofit de interes general

fondurinerambursabile2014Autoritatea finanțatoare Municipiul Marghita, cu sediul în Municipiul Marghita, Calea Republicii, nr.1, 415300, județul Bihor, cod fiscal 4348947, telefon :+40259362001, fax: +40359409982, e-mail:primaria@marghita.ro

În baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, se fac cunoscute domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile pentru anul de execuție bugetară 2018. (mai mult…)

RAPORT ANUAL

   Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax, și/sau adresa de e-mail ale persoane de contact: UAT Marghita, cod fiscal 4348947, Municipiul Marghita, Calea Republicii, nr.1, cod poștal 415300, județul Bihor, telefon 0359409977, fax 0359449982, e-mail primaria@marghita.ro. (mai mult…)

COMUNICAT cu privire la rezultatul final al sesiunii a II-a de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Marghita pe anul 2017, în baza Legii nr. 350/2005

În perioada 6 iunie – 9 iunie  2017 a avut loc sesiunea a II-a de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Marghita, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general. Rezultatele evaluării sunt prezentate, pe domenii, în tabelel următoare: (mai mult…)

COMUNICAT cu privire la rezultatul final al sesiunii de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Marghita pe anul 2017, în baza Legii nr. 350/2005

În perioada 02-05 mai 2017 a avut loc sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Marghita, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general. (mai mult…)

Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Marghita pentru activitati nonprofit de interes local

54943392Art.1 Prezentul Regulament se aplica tuturor solicitantilor persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial – asociatii ori fundatii constituite conform legii, care depun propuneri de proiecte in conformitate cu domeniile culturale si sportive in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila. (mai mult…)

FINANTARE NERAMBURSABILA

fondurinerambursabile2014

2017

2016

ANUNȚ DE PARTICIPARE La selecția publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Marghita în anul 2016-sesiunile I și a II-a (mai mult…)

Raport cu privire la programele finanțate, beneficiarii și rezultatele contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Marghita pe anul 2015

fondurinerambursabile2014în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax, și/sau adresa de e-mail ale persoane de contact: UAT Marghita, cod (mai mult…)

COMUNICAT cu privire la rezultatul final al sesiunii de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Marghita pe anul 2016, în baza Legii nr. 350/2005

fondurinerambursabile2014În perioada 14-18 martie 2016 a avut loc sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Marghita, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general. (mai mult…)

Activitati, comunicate si proiecte in 2015

Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 primaria@marghita.ro
Webmaster