Kategória: Város-és területrendezési osztály

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de șofer în cadrul compartimentului administrativ-gospodăresc, deservire;

indexÎn conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita, str. C.Republicii nr.1,  organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de șofer în cadrul compartimentului administrativ-gospodăresc, deservire; (tovább…)

Concurs pentru ocuparea postului vacant de director în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare Marghita, serviciu public subordonat Consiliului Local Marghita, pe perioadă nedeterminată

2011.6.2-30Primăria municipiului Marghita organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de director în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare Marghita, serviciu public subordonat Consiliului Local Marghita, pe perioadă nedeterminată. La concursul pentru ocuparea postului vacant de director poate participa orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: (tovább…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, pentru funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcției tehnice

information1-300x300Municipiul Marghita, județul Bihor organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcției tehnice:

-1 funcţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Direcției tehnice – compartimentul achizitii publice – ID Post: 422613;

– 1 funcţie de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției tehnice – compartimentul urbanism, protectia mediului, cadastru funciar – ID Post: 404904; (tovább…)

REZULTAT FINAL al examenului/concursului susținut pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de polițist local din cadrul Municipiului Marghita – Serviciul Poliţia Locală Marghita

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj

proba scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultat

final

Funcția publică: polițist local III, grad profesional debutant – Municipiul Marghita-compart.Ordine publică și rutieră ID Post: 444214
1 Dalai Sebastian-Tudor 29,00 29,00 Respins
2 Popovici Gheorghe-Viorel 27,50 27,50 Respins
3 Daroczi Mădălin-Bogdan 22,00 22,00 Respins
Funcția publică: polițist local III, grad profesional asistent – Municipiul Marghita-compart.Ordine publică și rutieră ID Post: 444215
1
Funcția publică: polițist local III, grad profesional principal – Municipiul Marghita-compart.Ordine publică și rutieră ID Post: 422836
1

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru funcțiile publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Poliţia Locală Marghita în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita

politia-localaAvând în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise: (tovább…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs ale candidaților înscriși la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Primăriei municipiului Marghita – SERVICIUL POLIȚIA LOCALĂ MARGHITA

Având în vedere prevederile art.40 alin(1) lit. a) şi art.50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (tovább…)

Rezultatul interviului la examenul/concursul din data de 10.03.2017 organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat treapta IV și de muncitor necalificat în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

Având în vedere prevederile art. 15 lit. f) și g) și art.30 alin.(3)  din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului: (tovább…)

Rezultatul interviului la examenul/concursul din data de 10.03.2017 organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat treapta IV și de muncitor necalificat în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

Având în vedere prevederile art. 15 lit. f) și g) și art.30 alin.(3)  din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului: (tovább…)

Rezultatul probei practice la examenul/concursul din data de 07.03.2017 organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

Având în vedere prevederile art. 15 lit. f) și g) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei practice: (tovább…)

Rezultatul probei scrise la examenul/concursul din data de 07.03.2017 organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat treapta IV în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

Având în vedere prevederile art. 15 lit. f) și g) și art.30 alin.(3) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise: (tovább…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat IV și de muncitor necalificat în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) și g) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (tovább…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Poliția Locală Marghita

politia-localaPrimăria municipiului Marghita, județul Bihor organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Poliția Locală Marghita:

  • 1 funcţie de poliţist local, clasa III, grad profesional debutant din cadrul compartimentului Ordine publică şi rutieră – ID Post: 444214;
  • 1 funcţie de poliţist local, clasa III, grad profesional debutant din cadrul compartimentului Ordine publică şi rutieră – ID Post: 444215;
  • 1 funcţie de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul compartimentului Ordine publică şi rutieră – ID Post: 422836;

(tovább…)

Anunt

În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita, str. C.Republicii nr.1,  organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante de: (tovább…)

A N U N Ț

trusa-de-prim-ajutor-pentru-concediu-0În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita, str. C.Republicii nr.1, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează: (tovább…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de inspector I, grad profesional debutant în cadrul Primăriei municipiului Marghita, Biroul impozite și taxe locale, încasări și urmărire

             Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (tovább…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului impozite și taxe locale, încasări și urmărire

angajarePrimăria municipiului Marghita, județul Bihor organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului impozite și taxe locale, încasări și urmărire.

Condiţii de participare:
Condiții generale: condiţiile prevăzute la art.54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare; (tovább…)

Rezultatul probei scrise la examenul/concursul de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de inspector clasa I, grad profesional asistent în cadrul Primăriei municipiului Marghita – Biroul impozite și taxe locale, încasări și urmărire

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise: (tovább…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de inspector I, grad profesional asistent în cadrul Primăriei municipiului Marghita, Biroul impozite și taxe locale, încasări și urmărire

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (tovább…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

imagesÎn conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat –compartiment gospodărire, întreținere domeniu public și privat. (tovább…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului impozite și taxe locale, încasări și urmărire

angajarePrimăria municipiului Marghita, județul Bihor organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului impozite și taxe locale, încasări și urmărire.

Condiţii de participare: (tovább…)

Rezultatul interviului din cadrul examenului/concursului de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de inspector I, grad profesional asistent – Biroul buget-contabilitate, salarizare din cadrul Primăriei municipiului Marghita

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului: (tovább…)

Rezultatul probei scrise la examenul/concursul de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de inspectorI, grad profesional asistent în cadrul Primăriei municipiului Marghita-Biroul buget-contabilitate, salarizare

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise: (tovább…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de inspector I, grad profesional asistent în cadrul Primăriei municipiului Marghita

information1-300x300Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (tovább…)

Rezultatul final la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat, treapta IV în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

angajareAvand in vedere prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului

contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.

Numele si

prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Rezultatul final

Functia de muncitor calificat, treapta IV in cadrul Biroului administrarea domeniului public si privat:

1

Adam Zoltan

58,00

82,00

70,00

Admis

Rezultatul interviului a concursului organizat în data de 27.06.2016 – interviu, pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat treapta IV în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

information1-300x300Având în vedere prevederile art. 15 lit. f) și g) și art.30 alin.(3) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului: (tovább…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului buget-contabilitate, salarizare

angajarePrimăria municipiului Marghita, județul Bihor organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului buget-contabilitate, salarizare.

Condiţii de participare:
Condiții generale: condiţiile prevăzute la art.54 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; (tovább…)

Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 22.06.2016- proba scrisă, pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat treapta IV în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

information1-300x300Având în vedere prevederile art. 15 lit. f) și g) și art.30 alin.(3) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise: (tovább…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat, treapta IV în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

information1-300x300Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) și g) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (tovább…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de muncitor calificat, treapta IV în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

angajareÎn conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, (tovább…)

ANUNŢ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

siglaÎn conformitate cu prevederile art. 125 din HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primăria municipiului Marghita organizează examen/concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de art.65 din Legea nr.188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţia publică de execuţie de: (tovább…)

Concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate II în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat-compartiment lucrări curente, reparații și servicii publice

7-2+proposed+master+plan+3dRezultat interviului din cadrul examenului/concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate II în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat-compartiment lucrări curente, reparații și servicii publice (tovább…)

Concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul compartimentului achiziții publice.

angajare1.Condiţii de participare la concurs:

Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice: (tovább…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate S, II în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat- compartiment lucrări curente, reparații și servicii publice

Screenshot-2015-12-05-03.43.54Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) și g) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din (tovább…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată determinată, a funcției publice de execuție temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului impozite și taxe locale, încasări și urmărire

taxePrimăria municipiului Marghita, județul Bihor organizează concurs pentru ocuparea, pe durată determinată, a funcției publice de execuție temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului impozite și taxe locale, încasări și urmărire.

Condiţii de participare:

Condiții generale: condiţiile prevăzute la art.54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare; (tovább…)

Rezultatul probei scrise la examenul/concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de referent treapta IA în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat din data de 15.03.2016

7-2+proposed+master+plan+3dAvând în vedere prevederile art. 15 lit. f) și g) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor (tovább…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului vacant de referent, treapta IA în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

angajareAvând în vedere prevederile art. 15 lit. a) și g) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (tovább…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate S, II în cadrul Biroului administrarea domeniului public şi privat şi transport public local –compartiment lucrări curente, reparaţii şi servicii publice.

angajarePrimăria municipiului Marghita organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate S, II în cadrul Biroului administrarea domeniului public şi privat şi transport public local –compartiment lucrări curente, reparaţii şi servicii publice. (tovább…)

REZULTATUL FINAL al examenului/concursului de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de consilier juridic I, grad profesional superior în cadrul Primăriei municipiului Marghita – compartiment juridic

lexAvând în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale: (tovább…)

Anunt concurs pentru ocuparea postului de referent, treapta IA în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

angajareÎn conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita, str. C.Republicii nr.1, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de: (tovább…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de consilier juridic I, grad profesional princial în cadrul Primăriei municipiului Marghita

angajare Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (tovább…)

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect-şef al municipiului Marghita, judeţul Bihor

semntourismTip concurs: Recrutare pe functie de conducere
Data de sustinere a probei scrise: 23.10.2015, ora 10:00
In cadrul concursului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC


Data de sustinere a probei suplimentare: 23.10.2015, ora 09:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: Bucuresti, sediul ANFP

(tovább…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de inspector I, grad profesional asistent în cadrul Primăriei municipiului Marghita

angajareAvând în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (tovább…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului buget-contabilitate, salarizare

angajarePrimăria municipiului Marghita, județul Bihor organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului buget-contabilitate, salarizare.

Condiţii de participare: (tovább…)

Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 primaria@marghita.ro
Webmaster