Kategória: Átlátható döntéshozas

Proiectul de hotarare privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018

Municipiul Marghita supune dezbaterii publice urmatorul proiect de hotarare.
Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere in perioada   23.08.2019–9.09.2019 la adresa de email:  [email protected] sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Relatii cu Publicul, str. Republicii  nr.1, camera 16

Comunicat de presa

Ref: Proiectul de buget al municipiului Marghita  pentru anul 2019 a fost publicat pentru consultare luni,  08.04. 2019, Primaria municipiului Marghita a facut public proiectul de buget pentru anul 2019 in vederea punerii la dispozitia cetatenilor interesati. (tovább…)

Anunț dezbaterea publică

Astăzi, 27 martie 2019 UAT Marghita invită pe toți cei interesați la întâlnirea  de dezbatere publică privind proiectul de act normativ pentru aprobarea prețurilor și tarifelor aplicabile pe sezonul estival 2019 de către SC Parc Balneomar SA pentru ștrandul municipal Marghita. (tovább…)

Anunt dezbatere publica

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Marghita prin Biroul de administrare a domeniului public și privat, aduce la cunoştiinţă publică:

proiectul pentru Regulamentul privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi și de transport în regim de închiriere în municipiul Marghita. (tovább…)

Modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare separata, transport separat si depozitarea deseurilor municipale si a deseurilor similare provenite din activitati comerciale, din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, utilizate de S.P.A.A.C.S. Marghita, precum si a contraventiilor in domeniul serviciului de salubrizare

Aducem la cunoștința publică PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii tarifelor pentru activitatea de colectare separata, transport separat si depozitarea deseurilor municipale si a deseurilor similare provenite din activitati comerciale, din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, utilizate de S.P.A.A.C.S. Marghita, precum si a contraventiilor in domeniul serviciului de salubrizare. (tovább…)

Anunt dezbatere publica

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Marghita prin Biroul Administrarea Domeniului Public si Privat, aduce la cunoştiinţă publică :

-proiectul de Regulament privind gestionarea câinilor fără stăpân 2018 (tovább…)

Anunt dezbatere publica

politia-localaÎn conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Marghita prin Serviciul de Poliţia Locală Marghita, aduce la cunoştiinţă publică : (tovább…)

Stabilirea taxelor percepute prin Compartimentul Registru Agricol pentru eliberare atestat de producator si carnet de comercializare a produselor agricole

Primarul Municipiului Marghita , în temeiul art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 , legea administrației publice locale , republicată, cu modificarile și completările ulterioare a inițiat următorul proiect de hotarâre privind    stabilirea taxelor percepute prin Compartimentul Registru Agricol  pentru eliberare atestat de producator si carnet de comercializare a produselor agricole (tovább…)

IMPOZITELE si TAXELE LOCALE pe anul 2019

raport_5Primarul Municipiului Marghita , în temeiul art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 , legea administrației publice locale , republicată, cu modificarile și completările ulterioare a inițiat următorul proiect de hotarâre privind aprobarea IMPOZITELOR si TAXELOR LOCALE pe anul 2019 (tovább…)

Procedura acordarii eşalonarii la plata impozitelor şi taxelor locale restante, datorate bugetului local al municipiului Marghita

25-taxe-shutterstock-24Primarul Municipiului Marghita , în temeiul art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 , legea administrației publice locale , republicată, cu modificarile și completările ulterioare a inițiat următorul proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului de hotarâre privind Procedura acordării esalonării la plata impozitelor si taxelor locale restante, datorate bugetului  local al municipiului Marghita. (tovább…)

ANUNŢ

icon_regulamentÎn conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Marghita prin Serviciul de Poliţia Locală Marghita, aduce la cunoştiinţă publică : (tovább…)

ANUNT DEZBATERE PUBLICA – PROIECT DE HOTĂRÂRE – TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE 2018

conta_calcPrimarul municipiului Marghita, Pocsaly Zoltan Ladislau supune în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind taxele si impozitele locale pe anul 2018.

Persoanele fizice si juridice interesate, sunt invitate in 20 aprilie 2017, ora 17,00 la sedinta publică ce va avea loc în sala de sedinte a primăriei municipiului Marghita, cu propuneri si amendamente.

Raport de specialitate privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018

TABLOUL CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE

Comunicat de presa 01.02. 2018

Proiectul de buget al municipiului Marghita  pentru anul 2018 a fost publicat pentru consultare

Joi,  01.02.2018, Primaria municipiului Marghita a facut public proiectul de buget pentru anul 2018 in vederea punerii la dispozitia cetatenilor interesati. (tovább…)

A N U N T

Primarul Municipiului Marghita , în temeiul art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 , legea administrației publice locale , republicată, cu modificarile și completările ulterioare a inițiat următorul proiect: (tovább…)

Dezbatere publica a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: Forajul şi echiparea sondei nr.301 Abrămuţ, amplasată în extravilanul municipiului Marghita

oil-106913-1280APM BIHOR și OMV PETROM SA – Zona de producţie 1 Crişana-Banat anunţă publicul interesat asupra dezbaterii publice a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: Forjul şi echiparea sondei nr.301 Abrămuţ, amplasată în extravilanul municipiului Marghita, judeţul Bihor, care va avea loc la sediul Primăriei Marghita, str. Calea Republicii nr.1 în data de 19.09.2017 ora 15:00.

Anunt -dezbatere

Invitatie -dezbatere

ANUNT DEZBATERE PUBLICA

dezbaterePrimarul municipiului Marghita, Pocsaly Zoltan Ladislau supune în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind taxele si impozitele locale pe anul 2017
Persoanele fizice si juridice interesate sunt invitate in 12 aprilie 2016 , ora 15,00 la sedinta publică ce va avea loc în sala de sedinte a primăriei municipiului Marghita , cu propuneri si amendamente.
Proiectul de hotarâre poate fi studiat aici.

Proiectul de buget local pe anul 2016

bugetlocalIn conformitate cu art. 39 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată , Primăria Municipiului Marghita supune spre dezbatere publică Proiectul de buget local pe anul 2016, în limitele sumelor de care dispune la momentul afişării. (tovább…)

Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 [email protected]
Webmaster