Kategória: HELYI TANÁCS

Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívásár 2019.06.26

A Margittai munícipium Helyi Tanácsának rendes ülésre való összehívására 2019.06.26-án, a polgármesteri hivatal nagytermébe.

Figyelembe véve a 215/2001-es Helyi Közigazgatási Törvény 68-as cikkelyének 1 bekezdését, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel

Ugyanannak a törvénynek 39-es cikkelyének 1. Bekezdése alapján Margittai munícipium polgármestere, Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester,

Rendelkezik:

1.Cikkely: összehívják Margittai munícipium Helyi Tanácsát rendes ülésre, 2019.06.26-n, 13:00 órai kezdettel, a következő napirendi pontokkal:

1.Határozattervezet a Crisan utca 7a szám alatt levő területnek direkt eladását, amely 651 Kadaszterszámmal és 102216-os telekkönyvi számmal és 652-es Kadaszterszámmal, 102274-es Telekkönyviszámmal, területek, melyek az épületek tulajdonosainak privát tulajdonát képezik.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési Bizottság és Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság

2.Határozattervezet amely a Margitta munícipium privát tulajdonát képező, az Aleea Tineretului utcán levő, területeknek eladásáról, amelyeken garázsok vannak és az ANEVAR felhatalmazott értékelő kiértékelési jelentésének elfogadása ezekről.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási jelentés: Költségvetési és Köz és magántulajdont adminisztráló bizottság

3.Határozattervezet a direkt koncesszióba adásáról a 2991 négyzetméternyi a 101873 kadaszterszámmal, 101873-as Telekkönyvi számmal, a T.Vladimirescu utcán levő privát területnek, a Sc. Agrilinc Srl részére, terasz, játszótér és parkoló építésére a Casa Bihorului Panziónak.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési és Köz és magántulajdont Adminisztráló Bizottság

4.Határozattervezet a kulturális és sport projektek elfogadását illetően, amelyek  nem visszatérítéses finanszírozásban részesülnek, 2019-es évre a helyi költségvetésből.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Szociális, oktatási, egészségügyi, felekezeti és szociális védelmi bizottság és Költségvetési Bizottság

  1. Határozattervezet, amely a finanszírozási támogatás elfogadását illeti a helyi költségvetésből azoknak a felekezeteknek, amelyek Margitta munícipium hatáskörébe esnek.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési Bizottság

Egyebek

Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívásár 2019.05.29

Amely összehívását illeti a Margittai munícipium Helyi Tanácsának, rendes ülésére 2019.05.29-re, Margitta munícipium polgármesteri hivatalának nagytermébe.

Figyelembe véve a 215/2001-es Helyi Közigazgatási Törvény 68-as cikkelyének 1. Bekezdését, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel,

Ugyanannak a törvénynek a 39-es cikkelyének 1. Bekezdése alapján,

Margitta munícipium polgármestere, Pocsaly Zoltán Ladislau

Rendelkezik:

1.Cikkely: összehívják Margitta munícipium Helyi Tanácsát rendes ülésre, 2019.05.29-én, 13:00 órai kezdettel, a következő napirendi pontokkal: (tovább…)

Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívásár 2019.01.30-ra

Amely a Margitta munícipium Helyi Tanácsának összehívását illeti rendes ülésre, 2019.01.30-ra, a Polgármesteri hivatal nagytermébe

Figyelembe véve a 215/2001-es Helyi Közigazgatási Törvény 68-as cikkének 1. Bekezdését, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel.

Ugyanannak a Törvénynek 39-es cikkének 1. Bekezdése szerint, Margitta munícipium polgármestere,Bihar megyéből, Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester Rendelkezik: (tovább…)

Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívásár 2018.12.14

Amely Margitta-i munícipium Helyi Tanácsának összehívását  illeti rendes ülésre 2018.12.14-re, a Margittai Muníciipum nagytermébe.

Figyelembe véve a 215/2001-es Helyi Közigazgaátsi Törvény 68.cikkének 1. Bekezdését, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel

Ugyanannak a Törvénynek 39.cikkének 1. Bekezdése szerint, Bihar megye, Margitta munícipium polgámestere, Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Rendelkezik

1.Cikk: Összehívják Margitta munícipiumot rendes ülésre, 2018.12.14-re, 13:00 órára, a következő napirendi pontokkal: (tovább…)

A Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívásár 2018.11.29

Amely a Margitta-i municipium Helyi Tanácsának összehívását jelenti rendes ulesre, 2018.11.29-re, a Margitta-i municipium Polgármesteri Hivatal nagytermébe.

Figyelembe veve a 68.cikk eloirasait, a 215/2001-es Helyi Kozigazgatási Torvenybol, kesobbi modositasokkal es kiegészitésekkel.

Margitta munícipium polgármestere, Pocsaly Zoltán-Ladislau Rendelkezik:

1.Határozattervezet az ANL lakások odaítélését és prioritási listák elfogadását illetően, amely listát a Helyi Tanács jóváhagyott és 2018-ban kiadott.

Kezdeményező:Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester
Jóváhagyási nyilatkozat: Szociális, tanügyi egészségügyi,egyházi és szociális védelem Bizottság

2.Határozattervezet a 2018-as évre vonatkozó bevételek és kiadások helyesbítését illetően.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési Bizottság.

3. Határozattervezet a a margittai munícipium magán tulajdonába tartozó és amelyeken garázsok találhatók bizonyos földterületeknek, figyelembe véve az elővételi jog eladását. Kezdeményező: Pocsaly Zoltán- Ladislau polgármester
Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési Bizottság és Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság

4. Határozattervezet a kötelességi szolgálat létrehozását illetően, a 104711-kadaszterszámmal, 104711-es Cf számmal beiktatott földterületen, amely 104712kadaszterszámnak és 104712 CF számnak felel meg és amely Margitta munícipium tulajdonában áll, a SC AGRILINC SRL felé, egy geotermikus vízvezeték telepítéséhez, amely a Margittán, T.Vladimirescu 178.számon található vendégházat szolgálja.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési Bizottság és a Köz és magántulajdont adminisztráló

Bizottság

(tovább…)

A Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívására 2018.07.18

A Margittai Munícipium  Helyi Tanácsának Összehívásáról  a rendes ülésére , 2018.07.18-ra.

Figyelembe véve a 215/2001-es Helyi Közigazgatási Törvény 39-es cikkét és 68-as cikkének első bekezdését, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel:

A 39-es Cikk 2-es és 3-as rendelkezése, ugyanabból a Törvényből.

Margitta Munícipium polgármestere, Margitta, Bihar megye, Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester.

Rendelkezik: (tovább…)

A Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívására 2018.06.28

Amely a Margitta-i munícipium Helyi Tanácsának összehívását jelenti rendes ülésre, 2018.06.28-ra.

Figyelembe véve a 215/2001-es Helyi Közigazgatási Törvénynek a 39-es és 68-as cikkének 1. Bekezdését, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel.

Rendelkezik:

1Cikk: Összehívják a Margittai munícipium Helyi Tanácsát rendes ülésre, 2018.06.28-ra, 13:00 órára, a következő napirendi pontokkal: (tovább…)

A Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívására 2018.06.13

Figyelembe véve a 2018. 06.12-i, 3990-e számú szakjelentést, amelyen keresztül bizonyítják a fontosságát a Helyi Tanács összehívásának előterjesztésére az elfogadására a beruházás tárgyát képező határozatnak:’’ Rehabilitálása, modernizálása és felszerelése a margittai munícipium Ioan Munteanu városi könyvtárának’’, hogy egy kulturális szabadidős központot tudjanak létrehozni, a központi park modernizálásával, hogy a munícipium központi szociális-kulturális központot integrálni tudják. (tovább…)

A Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívására 2018.06.06

A Margittai Helyi Tanács összehívása sürgősségi ülésre, 2018. Június 06-ra, 13:00 órától

Figyelembe véve a 3781-as, 2018.06.04 szakjelentést, amelyben alátámasztják a sürgősségi  jellegét a Helyi Tanács gyűlésnek, a  határozat benyújtásának jóváhagyására, ami a befektetési célt az egészségügyi ellátás elérhetőségének növelésére, tekintettel arra, hogy a projekt értékelése , akik először jöttek és akiket először szolgálják elve alapján történik. (tovább…)

Rendkívüli gyűlés

634.Rendelkezés

2017.10.02.

Margitta Helyi Tanácsának rendkívüli gyűlésére való összehívása, amit 2017. 10.05-én tartanak meg.

 

Tekintettel a Helyi Közigazgatásról szóló 215/2001-esTörvény 68.szakaszának első bekezdésének intézkedéseit, utólagos módosításookal és kiegészítésekkel

A  39.szakasz, 2-es, 3-as bekezdései alapján,

Margitta municípium polgármestere, Pocsaly Zoltán- Ladislau

 

Rendelkezik:

1 szakasz: rendkívüli gyűlésre hívják össze a Helyi Tanácsot , 2017 október 5-én a következő napirendi ponttal:

Határozattervezet, egy, a forgalomban használt sebességmérésre hivatott lézer-pisztoly felszerelés  ingyenes használatba bocsájtására a Bihar Megyei Rendőrségnek.

 

Pocsaly Zoltán-Ladislau

polgármester

Sedinta ordinara in data de 27 aprilie 2017

Dispozitia nr. 227 din 21 aprilie 2017

Vizat legalitate Secretar municipiu Demeter Cornelia

privind convocarea Consiliului local al municipiului Marghita in sedinta ordinara in data de 27 aprilie 2017

Avand in vedere prevederile articolului 68 alin. 1 din Legea 215/ 2001 – legea administratiei publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul dispozitiilor articolului 39 alin. 2 şi 3 , din aceeasi lege, Primarul municipiului Marghita, judetul Bihor, Pocsaly Zoltan Ladislau

DISPUNE:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea conventiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistenta socială incheiate intre Consiliul Local al Municipiului Marghita si Asociația Caritas Catolica Marghita, intre Consiliul Local al Municipiului Marghita si Fundatia Crestină Elim si intre Consiliul Local al Municipiului Marghita si Asociatia „Speranta pentru schimbare” pentru anul 2017

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare : Comisia de buget finante
2. Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgentă din municipiul Marghita pe anul 2017

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare : Comisia de buget finante
3. Proiect de hotarare pentru modificarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Marghita pentru activitati nonprofit de interes local si a formularelor anexate , aprobate initial prin H.C.L. nr. 35 din 25.04.2013

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia sociala, cultura, sport , tineret

4. Proiect de hotarâre pentru aprobarea darii in folosinta cu titlu gratuit a spatiului situat pe str. Eroilor , cu nr. cad. 67 in suprafata construita de 69 mp. catre Centrul Multifunctional Sfanta Ecaterina cu sediul in Chiraleu nr. 148 si punct de lucru in Marghita str. Eroilor nr. 6/a Marghita pentru infiintarea unei cantine sociale

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat , buget finante ; Comisia juridica

5. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Clubului Sportiv Municipal Marghita Initiator. Consilier PSD Pop Raul Cristian

Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat , buget finante ; Comisia juridică

6. Informare privind activitatea Casei de Cultura a municipiului Marghita pe anul 2016 Prezinta: d-na director Demeter Veronica

7. Raport de activitate al politiei locale a municipiului Marghita pe primul trimestru al anului 2017

Prezinta: sef serviciu Politie Local Ardelean Mihai Sorin

8. Probleme curente

Sedinta ordinara din 26.01.2017

Dispozitia nr. 23 din 20 ianuarie 2017

privind convocarea Consiliului local al municipiului Marghita in sedinta ordinara din 26.01.2017

Avand in vedere prevederile articolului 68 alin. 1 din Legea 215/ 2001 – legea administratiei publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul dispozitiilor articolului 39 alin. 2 si 3, din aceeasi lege, Primarul municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan Ladislau

DISPUNE:
Art. 1 Se convoaca Consiliul local al municipiului Marghita in sedinta ordinara pe data de joi 26 ianuarie 2017 , orele 13,00 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii lunare cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav , adultilor cu handicap grav ori reprezentantilor legali ai acestora, cu exceptia celor cu handicap vizual grav, la nivelul Municipiului Marghita pentru anul 2017

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare. Comisia socială, invatamant, sanatate, culte

2. Proiect de hotarare privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada iulie-decembrie 2016

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare. Comisia :socială, invatamant, sanatate, culte

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari ce vor fi efectuate in anul 2017 de catre persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare. Comisia socială, invatamant, sanatate, culte

4. Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor pentru precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale de catre Serviciul Public de Alimentare cu Apă, Canalizare si Salubrizare Marghita

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante , Comisia de mediu, turism si agricultură
5. Proiect de hotarare privind incetarea activitatii Serviciului Voluntar Pentru Situatii De Urgentă din municipiul Marghita, infiintat prin HCL nr. 72/25.06.2009 Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia juridică, dezvoltare regională
6. Proiect de hotarare pentru aprobarea Graficului calendar de lucru a Comisiei sociale de analiză a solicitarilor de locuite ANL , in vederea intocmirii Listei de prioritate pentru repartizarea locuintelor ANL
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare : socială, invatamant, sanatate, culte
7. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Marghita a unor active fixe aflate in administrarea Liceului

Tehnologic Horea, in vederea scoaterii din functiune Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

8.Proiect de hotarare pentru aprobare constituire cadastrale pe terenuri situate in intravilanul municipiului Marghita ocupate de constructii proprietate persoane fizice /persoane juridice

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare Comisia de administrare a domeniului public si privat

9. Proiect de hotarare pentru reglementare juridica si constituire de numar cadastral pentru terenurile avand utilitate publica situate in cartierul Garoafei- Calea Republicii.

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare Comisia de administrare a domeniului public si privat

10. Proiect de hotarare pentru probarea acordarii normei de hrană pentru personalul Politiei Locale Marghita

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau Raport de avizare: Comisia de buget finante

11. Proiect de hotarare pentru aprobarea organigramei si a statului de functii la Spitalul municipal Dr. Pop Mircea Marghita pe anul 2017

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: socială, invatamant, sanatate, culte

12. Raport privind modul de solutionare a petitiilor depuse la Primaria municipiului Marghita pe semestrul II al anului 2016

13. Probleme curente

Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Marghita

54943392În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 referitor la Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat şi modificată prin Legea nr. 673/2002, văzând şi Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, Consiliul Local al municipiului Marghita, în baza art. 36 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 215/2001 adoptă prezentul Regulament: (tovább…)

Sedinta ordinara din 28 iulie 2016 -ora 13,00

Dispoziţia nr. 351 din 22.04.2016 privind convocarea Consiliului local al municipiului Marghita in sedinta ordinara din 28 iulie 2016 ora 13,00

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1 din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare În temeiul dispoziţiilor articolului 39 alin. 2 şi 3 , din aceeaşi lege, Primarul municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan Ladislau DISPUNE:

 Art. 1 Se convoacă Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţă ordinară pe data de joi 28.07.2016 , orele 13,00 cu urmatoarea ordine de zi. (tovább…)

Sedinta extraordinara a Consiliului Local

13490777_1762354264093383_92676963582781943_oÎn baza Dispoziţiei Primarului nr. 344 din 8 iulie 2016 sunteţi invitat la lucrările şedinţei   extraordinare a Consiliului Local pentru data de   marti   12.07.2016, orele 13,00 .

Şedinta va avea loc ,la sediul Primariei municipiului Marghita cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarâre privind aprobarea bilantului si a executiei bugetare a municipiului Marghita încheiat la 31.03.2016 (tovább…)

Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 [email protected]
Webmaster